Hae järven
vedenlaatu-
tietoja

Kirjoita hakusana:

Ohje

 

Laatuluokat

 

Arvosteluperusteet

 

Tervetuloa vedenlaatupalveluumme!

Tervetuloa Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen ylläpitämään järvien vedenlaatupalveluun. Palvelusta löydät vedenlaatutietoja niiden kuntien järvistä, joille yhdistyksemme on tehnyt järviselvityksiä. Järvet on luokiteltu pienvesistöjen laatuluokituksen mukaan.

Tutustu vedenlaadun arvosteluperusteisiin
Lue ohjeet palvelun käytöstä

Järviselvitykset on tehty kuntien tilauksesta. Palvelun kehittämistyötä on tehty osana Manner-Suomen ESR-ohjelmasta rahoitettavaa Yhteisillä vesillä
-hanketta.