Kaukajärvi

Laatuluokituserinomainen
Peruskartta2123 11
Vesistöalue35.214 (Viinikanojan vesistöalue)
Pinta-ala142.0 ha
Kokonaissyvyys   23.0 m
Tilavuus15 100 000 m3
Valuma-alue11 km2
Keskiviipymä1095 vrk

Kaukajärven vesi on peruslaadultaan kirkasta, väritöntä ja vähähumuksista. Veden hitaasta vaihtuvuudesta johtuen vedenlaatu vaihtelee vuodenajoittain ja eri vuosien kesken vain vähän. Humusleima oli myös vuonna 2017 kemiallisen hapenkulutuksen perusteella erittäin alhainen. Talvella näkösyvyys voi olla jopa kahdeksan metriä, jota voidaan pitää erittäin hyvänä maamme järvissä. Happamuustaso on normaali ja puskurikyky happamoitumista vastaan erinomaisen hyvä.

Kaukajärven vedenlaatua seurataan säännöllisesti vuosittain.

Viime vuosina järven ravinnetaso on pysynyt kesäisinkin pääosin karuille vesille ominaisena. Vuonna 2017 fosforipitoisuus oli kuitenkin tavallista korkeampi, lähentyen jo rehevien vesien rajaa. Pohjan lähellä havaitaan tyypillisesti hieman korkeampia fosforipitoisuuksia sedimentaation seurauksena. Pinnan läheisen veden typpipitoisuus on pysynyt alhaisena. Vuonna 2017 pitoisuus vaihteli 230-340 µg/l välillä. Levien määrä on klorofyllipitoisuuden perusteella säännöllisesti erittäin vähäinen. Hygieeninen vedenlaatu on erinomainen.

Happitilanne on pysynyt kokonaisuutena erittäin hyvänä. Hapen kuluminen on pohjan lähelläkin suhteellisen vähäistä alhaisen rehevyystason ja vähäisen humusleiman ansiosta. Talvella happea oli pohjalla hyvin (4,6 mg/l). Kesällä lämpötilakerrosteisuus oli jyrkkä. Pohjan läheinen vesikerros oli loppukesällä viileää, mikä viittasi kevättäyskierron jääneen lyhyeksi. Happitilanne oli siitä huolimatta hyvä, sillä pohjan läheisenkin veden happipitoisuus oli 3,7 mg/l. Karun luonteen ansiosta Kaukajärvessä ei ole todettu voimakkaita happitalouden häiriöitä. Happitilanne täyttää myös lohikalojen happivaatimukset.

Kaukajärvi soveltuu virkistyskäyttöön erinomaisesti. Vesi on kirkasta, väritöntä ja vähähumuksista. Planktonleviä on erittäin vähän järven karun luonteen ansiosta. Järven pitkän viipymän vuoksi Kaukajärvi kestää vain heikosti siihen kohdistuvaa kuormitusta ja siksi kuormitus tulisikin pyrkiä minimoimaan. Suhteellisen pienikin kuormitus voi heikentää järven kuntoa merkittävästi ja saattaisi aiheuttaa mm. leväsamennuksia.

Lausunto tarkistettu 31.01.2018