Keskinenjärvi

Laatuluokitustyydyttävä
Vesistöalue35.217 (Sikojoen va)
Pinta-ala10.2 ha
Kokonaissyvyys   3.9 m
Tilavuus133 000 m3

Ylisenjärven vedet laskevat lyhyen ojan välityksellä Keskinenjärveen. Keskinenjärven rannat ovat mökkitonttien ympäröimät, joten järveen kohdistuva virkistyskäyttöpaine on suuri. Järven pohjois- ja länsirannoilla on myös peltoalueita. Keskinenjärven pinta-ala on 10,2 hehtaaria ja suurin syvyys 3,9 metriä. Mataluuden vuoksi järvi ei tavallisesti kerrostu kesäaikaan.

Keskinenjärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1970, 1973, 1993, 1996, 2001, 2005, 2010 ja 2015.

Keskinenjärven vesi on peruslaadultaan yläpuolisen Ylisenjärven tavoin sameaa, runsas humuksista ja ruskeaa. Veden tummuus on vaihdellut lievästi ruskeasta erittäin ruskeaan valumatilanteen mukaan. Uusimpien tulosten perusteella veden happamuustaso pysyy talviaikaankin järvivesien normaalilla tasolla, vaikka se laskee selvästi happaman puolelle. Esimerkiksi talvella 2005 veden pH laski alle tason 6,0, jota pidetään rapujen kannalta kriittisenä tasona. Puskurikyky happamoitumista vastaan on tyydyttävä.

Keskinenjärven happitaloudessa todetaan talvisin ongelmia, sillä pohjan läheinen vesikerros muodostuu vähähappiseksi tai hapettomaksi. Myös pintavedessä hapen kuluminen on voimakasta. Esimerkiksi talvella 2010 hapen kyllästysaste oli pintavedessä vain 28 %. Runsasvalumaisena talvena 2015 hapen kyllästysaste (58 %) pysyi pintavedessä parempana. Kesäaikaan happitaloutta helpottaa järven mataluus, minkä ansiosta vesimassa ei kerrostu vakaasti lämpötilan mukaan. Kerrosteisuuden muodostuessa happitilanne kuitenkin heikkenee nopeasti. Kesällä 2015 vesimassassa todettiin vain loiva lämpötilakerrosteisuus. Pohjan läheinen vesikerros oli silti lähes hapeton. Sisäinen kuormitus on jäänyt melko vähäiseksi.

Keskinenjärven rehevyystaso pysyy talvisin lievästi reheville vesille ominaisena, mutta kohoaa kesäaikaan reheväksi. Levää on todettu niin ikään reheville vesille ominaisesti ja enimmillään klorofyllipitoisuus on kohonnut jopa erittäin rehevien vesien tasolle. Päällysveden hygieeninen laatu oli vuonna 2015 erinomainen. Ajoittain on havaittu kuitenkin lievää hygieenistä kuormittumista, sillä vedessä on esiintynyt suolistoperäisiä bakteereita. Hygieeninen kuormitus saattaa olla peräisin haja-asutuksen jätevesistä tai esimerkiksi lintujen ulosteista.

Keskinenjärvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vedenlaatua heikentävät runsashumuksisuus ja luonnontasosta selvästi kohonnut rehevyystaso. Myös lievät happitalouden häiriöt heikentävät luokitusta.

Lausunto tarkistettu 30.12.2015