Hirvijärvi

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2142 09
Vesistöalue35.756 (Sahajoen vesistöalue)
Pinta-ala73.0 ha
Kokonaissyvyys   20.3 m
Tilavuus4 900 000 m3
Valuma-alue55 km2
Keskiviipymä122 vrk

Hirvijärvi sijaitsee Juupajoen kunnan itäosassa Sahajoen valuma-alueella (35.756). Siihen tulee vesiä laajalta alueelta ja sen kautta useiden järvien vedet laskevat Pajujoen, Pylkinjärven ja Sahrakosken kautta Sahajokeen. Valuma-alue on metsävaltaista ja peltoalueet pienehköjä.

Hirvijärvestä on tutkimustuloksia vuosilta 1977, 1987, 1988, 2000 ja 2005.

Järven veden laatuluokka on hyvä. Veden ravinnetaso on ollut karun ja lievästi rehevän veden rajamailla ja humusleima on lievä. Fosforipitoisuus on ollut kuitenkin kasvusuunnassa. Leväkasvillisuutta osoittavan klorofyllin määrä on ollut vain niukasti yli karun veden raja-arvon. Levästö on muodostunut pii- ja kultalevistä. Veden pH on ollut 1970-80 luvuilla alle 6,2, mutta on myöhemmin noussut yli 6,5:een. Hirvijärvi on melko syvä järvi ja se kerrostuu jyrkästi lämpötilan mukaan, mikä aiheuttaa hapen kulumista alusvedestä. Elokuussa 2000 happivajetta oli alle kymmenen metrin syvyydessä.

Hirvijärven virkistyskäyttökelpoisuus on hyvä.

Lausunto tarkistettu 21.01.2016