Hulipas

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2231 07
Vesistöalue35.756 (Sahajoen vesistöalue)
Pinta-ala70.0 ha
Kokonaissyvyys   4.6 m

Hulipas sijaitsee Juupajoen kunnan pohjoisosassa Sahajoen valuma-alueella. Se kuuluu Längelmäveden reitin latvajärviin. Hulippaaseen tulee vesiä laajalta valuma-alueelta, johon kuuluvat Iso-Liesi, Väihijärvi ja Suinun-Väihi. Valuma-alue on metsävaltaista. Hulippaan lähiympäristössä on jonkin verran peltoa, mutta peltojen osuus valuma-alueesta on pieni.

Hulippaanjärvestä on tutkimustuloksia niukasti. Veden laatua on tutkittu vuosina 1977, 1987 ja 2005.

Hulipas on tyypiltään matala, runsashumuksinen ja ruskeavetinen järvi. Vesi on ollut ravinnetasoltaan lievästi rehevää. Järven happamuustaso on ollut 1970-luvulla alle 6, mutta se on noussut normaalille tasolle (6,5).

Hulipas soveltuu virkistyskäyttöön hyvin.

Lausunto tarkistettu 21.01.2016