Iso Haukijärvi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta2142 06
Vesistöalue35.754 (Huikonjoen vesistöalue)
Pinta-ala16.2 ha
Kokonaissyvyys   13.4 m

Iso Haukijärvi sijaitsee Juupajoen länsiosassa. Se laskee pienen Vähäjärven kautta Aituanjokeen.

Iso Haukijärveen tulee vesiä Jouttijärvestä ja Vähä Haukijärvestä. Järven rannat ovat metsien ympäröimät ja järven ympärillä on myös suoalueita, joilta laskevat ojat tuovat järveen ruskeaa, humuspitoista vettä. Iso-Haukijärvestä on vain yksi tutkimustulos 4.1.1989.

Iso Haukijärvi on runsashumuksinen, ruskeavetinen järvi. Järvi on ollut rehevyystasoltaan lievästi rehevä (kokonaisfosfori 18-24 µg/l). Veden pH on ollut alle 5,5, mutta alueen järvien happamuus on myöhemmin vähentynyt.

Iso Haukijärven veden laatu ja virkityskäyttökelpoisuus ovat tyydyttävää tasoa.

Lausunto tarkistettu 21.01.2016