Iso-Liesi

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2231 10
Vesistöalue35.756 (Sahajoen vesistöalue)
Pinta-ala125.0 ha
Kokonaissyvyys   38.0 m
Valuma-alue10 km2

Iso-Liesi sijaitsee Juupajoen kunnan koillisosassa ja osittain Jämsän puolella. Se kuuluu Längelmäveden reitin latvajärviin. Iso-Liedestä vedet laskevat Pikku-Lieden kautta Hulippaaseen ja edelleen Sahajokeen. Järven valuma-alue on varsin metsäistä ja mäkistä maastoa. Järven länsi- ja etelärannalla on tiheää loma-asutusta. Juupavaaran laskettelukeskus rakennettiin järven eteläpuolelle 1980-luvun lopulla, jolloin rakentamisaikana aiheutui kiintoaineskuormitusta.

Iso-Liesi-järvestä on tutkimustuloksia vuosilta 1975, 1988, 1989, 1990, 1992, 1995 ja 2010. lisäksi Rimminlahdesta on tutkittu vesinäytteitä vuonna 2012 - 2015, mutta tuloksia ei ole vielä raportoitu.

Iso-Liesijärven vesi on kirkasta ja väriltään ruskeaa humusvettä. Järven ravinnetaso on lievästi rehevällä tasolla. Veden väriluku eli humuspitoisuus on lievästi kohonnut 20 vuoden aikana. pH on hieman kohonnut, mutta on edelleen happaman puolella. Järvi kerrostuu jyrkästi siten, että alle kymmenen metrin syvyydessä vesi pysyy kylmänä. Järven happitilanne on ollut hyvä.

Iso-Liesi soveltuu virkistyskäyttöön hyvin.

Lausunto tarkistettu 21.01.2016