Iso-Karvia (Karvianjärvi)

Laatuluokituserinomainen
Peruskartta2231 07
Vesistöalue35.756 (Sahajoen vesistöalue)
Pinta-ala62.0 ha
Kokonaissyvyys   23.0 m
Valuma-alue2 km2

Iso-Karvia eli Karvianjärvi sijaitsee Juupajoen kunnan pohjoisosassa Lylyn taajaman länsipuolella. Iso-Karvia on Lylyjärven vesistön latvajärvi. Siitä vedet virtaavat Holiojaa (kartassa Myllyoja) pitkin Ylä-Lylyjärveen.

Karvianjärven valuma-alue on suppea rajoittuen järven välittömään ympäristöön. Valuma-alueella ei ole peltoja. Järven veden vaihtuvuus pienen valuma-alueen takia hidasta. Järvestä on muutamia tutkimustuloksia vuosilta 1972, 1977, 1994 ja 1995.

Karvianjärven vesi on ollut kirkasta ja väritöntä. Vesi on ollut hapanta ( pH 5,8-6,0), mutta puskurikyky happamoitumista vastaan on parantunut. Iso-Karvian happitilanne on ollut erittäin hyvä, sillä alusvedessä ei ollut happivajetta. Ravinnepitoisuudet ovat olleet karun järven tasolla. Kokonaisfosforipitoisuus oli vain noin 6 µg/l eli harvinaisen alhainen. Levämääräkin oli pieni ja näkösyvyys jopa 5 metriä.

Iso-Karvian virkistyskäyttökelpoisuus ja veden laatu ovat erinomaiset.

Lausunto tarkistettu 21.01.2016