Kuivajärvi

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2231 04
Vesistöalue35.754 (Huikonjoen vesistöalue)
Pinta-ala77.0 ha
Kokonaissyvyys   12.0 m

Kuivajärvi sijaitsee Juupajoen kunnan länsiosassa Juupajoen ja Ruoveden rajalla. Se laskee Huikonjokea pitkin Tehtaanjärveen ja edelleen Juupajokeen. Järven valuma-alue on metsää.

Kuivajärvi on humussävytteinen järvi, jonka ravinnetaso on ollut lievästi rehevän veden tasolla. Humusleima on melko voimakas eli vesi on ruskeaa. Leväbiomassaa kuvaavan klorofylli-a:n pitoisuudet ovat olleet ajoittain erittäin korkeita. Elokuussa 2008 klorofyllipitoisuus (18-28 mg/m³) oli rehevien vesien tasoa. Muutaman viimeksi mitattujen kesien aikana havaittiin päällysvedessä myös selvästi talviaikaa korkeampia kokonaisfosforipitoisuuksia. Nämä liittyvät limalevän esiintymiseen. Aiempien kesien tarkkailuajankohtina levää ei ole esiintynyt suuressa määrin.

Hyytiälän metsäaseman jätevesikuormitus loppui joulukuussa 2007, jolloin metsäaseman jätevedet johdettiin Juupajoen Korkeakosken puhdistamolle ja Hyytiälän puhdistamo jätettiin pois käytöstä. Kuivajärven tilaa seurattiin vuosina 1975–2008 velvoitetarkkailuna. Jätevesikuormituksen loputtua velvoitetarkkailu on lopetettu.

Kuivajärven happitalous on ollut tyydyttävää tasoa, sillä alusvedessä on esiintynyt kerrostuneisuuskausien lopulla ajoin happivajetta. Alusveden happivaje on humusjärvillä yleistä. Talvisin veden pH-taso on ollut lievästi happaman puolella (5,8-6,1). Veden hygieeninen laatu on ollut hyvä.

Kuivajärven yleistila on hyvä, vaikka laatuluokan kriteerit eivät aina täyty klorofyllipitoisuuden eli levien määrän kasvaessa.

Lausunto tarkistettu 22.01.2016