Tehtaanjärvi

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2142 06
Vesistöalue35.754 (Huikonjoen vesistöalue)
Pinta-ala15.8 ha

Tehtaanjärvi sijaitsee Juupajoen kunnan keskustassa Korkeakoskella. Sen valuma-alue sisältää Siikanevan laajan suoalueen. Tehtaanjärvi on muodostettu patoamalla Huikonjokea. Järvestä vedet laskevat Korkeakosken kautta Juupajokeen. Korkeakoskeen on rakennettu voimalaitos 1800-luvun lopussa ja sitä koskeva lupa on annettu Hämeen läänin maaherran päätöksellä 27.11.1934. Länsi-Suomen vesioikeus on antanut lupaa selventävän määräyksen 19.5.1975.

Tehtaanjärvestä lähtevän veden laatua on tarkkailtu vuosittain järven luusuasta otetuin näyttein alapuolella sijaitsevan jätevedenpuhdistamon tarkkailun yhteydessä. Korkeakosken jätevedenpuhdistamon toiminta on loppunut 18.12.2012 ja velvoitetarkkailu päättyi vuonna 2014. Tehtaanjärven etelärannassa sijaitsevan uimarannan vedestä tutkitaan vuosittain bakteerit.

Tehtaanjärvi on matala runsashumuksinen eli ruskeavetinen järvi. Vesi on ollut ravinteisuudeltaan lievästi rehevää ja lievästi sameaa. Veden hygieeninen laatu on ollut moitteeton.

Tehtaanjärven ekologinen luokka ja virkistyskäyttöluokka on hyvä.

Lausunto tarkistettu 22.01.2016