Lilträskinjärvi

Peruskartta2123 02
Vesistöalue35.211 (Pyhäjärven lähialue)
Pinta-ala2.0 ha
Kokonaissyvyys   6.0 m
Tilavuus40 000 m3
Valuma-alue0.5 km2
Keskiviipymä117 vrk

Lilträskinjärvi sijaitsee Tottijärven koillispuolella ja laskee vetensä Pyhäjärven Huhtaanselkään. Valuma-alueella sijaitsee metsää ja peltoa sekä vähäisessä määrin asutusta. Järveen huuhtoutuu valuma-alueelta käytettävissä olevien tulosten perusteella melko runsaasti hajakuormitusta. Myös sisäinen kuormitus saattaa olla voimakasta.

Lilträskinjärven vedenlaatua on tutkittu Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistyksen järviarkiston mukaan vuosina 1981 ja 1982. Käytettävissä on kuitenkin vain tulokset vuodelta 1982.

Helmikuun lopulla vuonna 1982 tutkittiin Lilträskinjärven happipitoisuus. Happitilanne oli tutkittuna ajankohtana huono ja tilanne todennäköisesti tästä vielä heikkeni myöhemmin talvella. Happi oli täysin loppunut 4 ja 5 metrin syvyyksiltä ja pintavedessäkin happea oli vain vähän jäljellä. Näytteenoton yhteydessä todettiin pelkistävissä olosuhteissa muodostuvan rikkivedyn haju.

Lilträskinjärveä ei voida luokitella käytettävissä olevien vedenlaatutulosten perusteella.

Lausunto tarkistettu 05.01.2015