Pieni Porrasjärvi

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2123 06
Vesistöalue35.212 (Laajanojan vesistöalue)
Pinta-ala2.0 ha
Kokonaissyvyys   7.8 m
Tilavuus52 000 m3
Valuma-alue3.5 km2
Keskiviipymä22 vrk

Pieni Porrasjärvi sijaitsee Juottojärven eteläpuolella ja laskee vetensä Porrasjärven kautta Alisenjärveen laskevalle reitille. Juottojärveen laskevat Kalliojärven ja Ruokejärven vedet. Pieni Porrasjärvi kuuluu Natura 2000 -verkostoon esitettyihin Kaakkurijärviin. Metsäisellä ja karulla valuma-alueella sijaitsee vähän suota. Valuma-alueella ei sijaitse peruskartan mukaan asutusta eikä peltoa.

Pienen Porrasjärven vedenlaatua on tutkittu vain vuonna 1991.

Pieni Porrasjärvi kuuluu Alisenjärven reittiin, joka valittiin vuonna 1991 pääkohteeksi valtion happamoituneiden vesistöjen tutkimusprojektiin. Yläpuolella sijaitsevaa Kalliojärveä on kalkittu vuosina 1998 ja 2003 sekä sen yläpuolella sijaitsevaa Ruokejärveä vuosina 2001, 2007 ja 2014.

Pienen Porrasjärven vesi oli tutkittuna ajankohtana 1990-luvun alussa kirkasta, lievästi ruskeaa ja vähäravinteista. Veden humusleima oli kohtalainen ja vesi oli hapanta. Ravinnetaso oli tutkittuna ajankohtana karuille vesille ominainen. Kokonaisfosforipitoisuus oli erittäin alhainen.

Pienen Porrasjärven yläpuolisen Juottojärven veden pH-taso nousi 2000-luvun vaihteessa normaaliksi kalkitusten ansiosta. Sittemmin pH-taso laski taas hapahkoksi, eikä yläpuolisten järvien myöhemmät kalkitukset ole kyenneet nostamaan pH-tasoa normaaliksi. Tämän perusteella on syytä olettaa, että myös Pienen Porrasjärven veden happamuustasossa on tapahtunut muutos parempaan, mutta vesi lienee säilyttänyt hapahkon luonteensa.

Pienen Porrasjärven vedenlaatu on yläpuolisten järvien kalkitusten ansiosta mitä luultavimmin melko hyvä.

Lausunto tarkistettu 11.02.2016