Pitkälammi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta2123 06
Vesistöalue35.212 (Laajanojan vesistöalue)
Pinta-ala3.0 ha
Kokonaissyvyys   6.4 m
Tilavuus64 000 m3
Valuma-alue0.3 km2
Keskiviipymä313 vrk

Pitkälammi sijaitsee Ruokejärven länsipuolella ja kuuluu Natura 2000 -verkostoon esitettyihin Kaakkurijärviin. Metsävaltainen ja karu valuma-alue on melko pieni. Asutusta ja peltoa ei valuma-alueella sijaitse lainkaan.

Pitkälammin vedenlaatua on tutkittu vuosina 1982, 1987, 1990-2015.

Pitkälammin vesi on ruskeaa ja hapanta humusvettä. Pitkälammin vesi oli hapanta jo vuonna 1982. Puskurikyky happamoitumista vastaan on heikko. Ravinnetaso on lievästi reheville vesille ominainen eli hiukan korkeampi kuin alueen muiden järvien.

Happitalous on kokonaisuutena tyydyttävä. Kevättäyskierto jää tulosten perusteella vaillinaiseksi merkiten alusveden happiongelmia. Pohjan läheinen vesikerros on läpi kesän hapeton. Syksyisin vesimassa kiertää paremmin, ja hapettuu pohjaa myöten.

Pitkälammi soveltuu virkistyskäyttöön vedenlaadun perusteella tyydyttävästi tai jopa välttävästi. Vedenlaatua heikentävät happamuus, vahvahko humusleima ja lievä rehevyys.

Lausunto tarkistettu 11.02.2016