Porrasjärvi

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2123 06
Vesistöalue35.212 (Laajanojan vesistöalue)
Pinta-ala11.0 ha
Kokonaissyvyys   10.7 m
Tilavuus392 000 m3
Valuma-alue4.9 km2
Keskiviipymä117 vrk

Porrasjärvi sijaitsee Ylisenjärven luoteispuolella ja laskee vetensä Heinijärvien kautta Alisenjärveen laskevalle reitille. Porrasjärvi kuuluu Natura 2000 -verkostoon esitettyihin Kaakkurijärviin. Metsäisellä ja karulla valuma-alueella sijaitsee vähän suota. Valuma-alueella ei sijaitse peruskartan mukaan asutusta eikä peltoa.

Porrasjärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1978, 1982, 1990-1996, 1999-2015. Porrasjärvi kuuluu Alisenjärven reittiin, joka valittiin vuonna 1991 pääkohteeksi valtion happamoituneiden vesistöjen tutkimusprojektiin. Yläpuolista Kalliojärveä on kalkittu vuosina 1998 ja 2003 sekä sen yläpuolella sijaitsevaa Ruokejärveä vuosina 2001, 2007 ja 2014.

Porrasjärvi oli vuonna 1978 erittäin hapan vähäravinteinen järvi. Yläpuolisten järvien kalkitusten vaikutukset näkyivät Porrasjärven pH-tason lievänä nousuna, mutta vesi on pysynyt kalkituksista huolimatta hapahkona. Puskurikyky on kohentynyt parhaimmillaan tyydyttävästi, mutta vaikutus on ollut lyhytaikainen. Viime vuosina puskurikyky on ollut heikko tai välttävä.

Ravinnetaso on vaihdellut eri tutkimusajankohtina ollen ajoittain karuille ja ajoittain lievästi reheville vesille ominainen näytteenottoa edeltäneistä sää- ja valumaolosuhteista riippuen. Korkeimmat kokonaisfosforipitoisuudet on mitattu kevään ja syksyn näytteenottoajankohtina, jolloin järveen kohdistuva valuma on tavallisesti voimakkaimmillaan.

Happitalous on yläpuolisten järvien tavoin kokonaisuudessaan tyydyttävä. Käytettävissä olevien talvitulosten perusteella pohjan läheinen vesikerros muodostuu säännöllisesti vähähappiseksi tai hapettomaksi. Kokonaisuutena happitilannetta voidaan pitää tyydyttävänä. Veden vaihtuvuus nopeutuu valuma-alueen kasvaessa reittiä alajuoksulle päin siirryttäessä, mikä helpottaa happitilannetta. Kesäisin happitilanne on ollut hyvä vesimassan kerrostumisesta huolimatta.

Porrasjärven vedenlaatu on yläpuolisten järvien kalkitusten ansiosta melko hyvä. Vedenlaatua heikentävät lievä rehevyys, veden tumma väri ja vahvahko humusleima.

Lausunto tarkistettu 11.02.2016