Ruokejärvi

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2123 06
Vesistöalue35.212 (Laajanojan vesistöalue)
Pinta-ala12.0 ha
Kokonaissyvyys   16.5 m
Tilavuus660 000 m3
Valuma-alue2.2 km2
Keskiviipymä440 vrk

Ruokejärvi on Laajanojan vesistöalueen latvajärvi ja laskee vetensä lounaispuolella sijaitsevaan Kalliojärveen. Kalliojärvestä vedet virtaavat Alisenjärven reittiä edelleen kohti Nokianvirtaa. Ruokejärvi kuuluu Natura 2000 -verkostoon esitettyihin Kaakkurijärviin. Metsäisellä ja karulla valuma-alueella sijaitsee vähän suota. Valuma-alueella ei sijaitse asutusta eikä peltoa.

Ruokejärven vedenlaatua on tutkittu vuosina 1978, 1982 ja 1991-2015. Ruokejärvi kuuluu Alisenjärven reittiin, joka valittiin vuonna 1991 pääkohteeksi valtion happamoituneiden vesistöjen tutkimusprojektiin.

Vuonna 1995 tehtiin Ruokejärven itäpuolella sijaitsevalla suolla kosteikkokalkitus, jonka seurauksesta happamuustaso nousi selvästi. Lisäksi syksyllä 2001 kalkittiin Ruokejärven eteläinen järviallas sekä vuosina 2007 ja 2014 molemmat järvialtaat.

Ruokejärven vesi on peruslaadultaan erittäin ruskeaa humusvettä. Ruokejärven vesi oli vuosina 1978 ja 1982 erittäin hapanta, eikä puskurikykyä happamoitumista vastaan ollut alkaliniteetin perusteella lainkaan jäljellä. Kalkitusten ansiosta veden pH-taso saatiin kohoamaan ja myös puskurikyky parani joksikin aikaa. Vuoden 2014 kalkituksen jälkeen veden pH-taso kohosi taas järvivesille normaaliksi ja puskurikyky parani hyväksi.

Ravinnetaso on vaihdellut karujen ja lievästi rehevien vesien tasolla. Vuonna 2014 tehty kalkitus alensi fosforitasoa aavistuksen. Pohjoisessa järvialtaassa ei esiinny happitalouden ongelmia. Eteläisessä järvialtaassa sen sijaan veden sekoittuminen on epätäydellistä alusveteen kertyneen kalsiumin vuoksi. Pohjan läheinen vesikerros onkin hapeton, koska ei epätäydellisen sekoittumisen myötä saa happitäydennystä. Sisäisen kuormituksen vuoksi syvimmässä vesikerroksessa esiintyy runsaasti ravinteita.

Ruokejärven vedenlaatu on kalkitusten ansiosta kokonaisuudessaan hyvä.

Lausunto tarkistettu 11.02.2016