Toivasjärvi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta2123 06
Vesistöalue35.517 (Matalusjoen vesistöalue)
Pinta-ala9.0 ha
Kokonaissyvyys   2.2 m
Tilavuus66 000 m3
Valuma-alue1 km2
Keskiviipymä97 vrk

Toivasjärvi sijaitsee Nokian kaupungin pohjoisosassa Kivikeskun ja Korpijärven länsipuolella. Toivasjärven vedet laskevat Matalusjokeen ja edelleen Jokisjärveen. Toivasjärven valuma-alue on pääosin metsävaltainen ja karu. Järven pohjoisrannalla sijaitsee kuitenkin Kivikeskun ja Korpijärven valuma-alueista poiketen peltoa sekä asutusta. Hajakuormituksen vaikutus on selvästi Toivasjärven vedenlaadussa todettavissa.

Toivasjärven vedenlaatua on tutkittu alkukesällä vuonna 1964 ja loppukesällä vuonna 1995.

Toivasjärven vesi oli loppukesällä 1995 lievästi sameaa ja ruskeaa humusvettä. Veden happamuustaso oli humuksen runsaudesta huolimatta normaali. Alkukesällä vuonna 1964 veden pH-taso oli alhaisempi. Puskurikyky happamoitumista vastaan oli vuoden 1995 tutkimusajankohtana välttävä, joten välitöntä happamoitumisen vaaraa ei näyttäisi käytettävissä olevien tulosten perusteella olevan. Veden pH-taso on kuitenkin kesäisin tavallisesti hiukan korkeampi kuin talvella, joten Toivasjärven veden pH-taso lienee talvisin hapahko.

Ravinnetaso oli molempina tutkittuina ajankohtina reheville vesille ominainen. Ravinnetaso oli selvästi korkeampi kuin Korpijärvessä ja Kivikeskussa, mikä on seurausta Toivasjärven valuma-alueelta huuhtoutuvasta hajakuormituksesta. Muiden alueella sijaitsevien järvien tavoin veden humusleima on voimistunut pitkällä aikavälillä.

Toivasjärvi on matala järvi, eikä vesi kesäaikaan kerrostu merkittävästi lämpötilan mukaan. Happitalouden häiriöitä ei siten myöskään esiintynyt, sillä vesimassan sekoittuessa mm. tuulten vaikutuksesta, koko vesimassa saa happitäydennystä ilmakehästä. Talvella hapen kuluminen saattaa olla voimakasta vahvasta humusleimasta johtuen. Talvituloksia ei Toivasjärvestä ole käytettävissä.

Toivasjärvi soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vedenlaatua heikentää vahva humusleima sekä rehevyys.

Lausunto tarkistettu 12.03.2001