Vihnusjärvi

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2123 05
Vesistöalue35.213 (Vihnusjärven vesistöalue)
Pinta-ala69.0 ha
Kokonaissyvyys   13.5 m
Tilavuus3 110 000 m3
Valuma-alue28.2 km2
Keskiviipymä161 vrk

Vihnusjärvi sijaitsee Nokian kaupungin Kankaantaan taajaman itäpuolella ja laskee vetensä Pyhäjärven Maatialanlahteen. Valuma-alueella sijaitsee mm. Tampereen kaupungin Vuorentaustan, Tesoman ja Ikurin kaupunginosat. Lisäksi valuma-alueella sijaitsee Myllypuron teollisuusalue. Valuma-alueen länsiosa on metsävaltaista ja pääosin asumatonta.

Vihnusjärven vedenlaadusta on käytettävissä runsaasti vedenlaatutietoja, sillä Tampereen kaupunki tarkkailee järven vedenlaatua säännöllisesti.

Vihnusjärvi on perustyypiltään lievästi ruskeavetinen humusjärvi. Vahvahkosta humusleimasta huolimatta veden happamuustaso on normaali ja puskurikyky happamoitumista vastaan on hyvä. Happamuustasossa ei ole tapahtunut pitkällä aikavälillä muutosta, eikä happamoitumisen vaaraa siten ole.

Ravinnetaso on kokonaisfosforipitoisuuden perusteella lievästi reheville vesille ominainen. Samoin levää on ollut klorofyllipitoisuuden perusteella lievästi reheville vesille ominaisesti. Veden hygieeninen laatu on ollut uimavesiluokituksen mukaan hyvä. Ravinnetasossa ei ole tapahtunut pitkällä aikavälillä merkittäviä muutoksia. Alhaisimmillaan kokonaisfosforipitoisuus oli loppukesällä 2000, jolloin pitoisuustaso alitti jopa karujen vesien raja-arvon (12 µg/l).

Vihnusjärven happitaloudessa ei ole todettu ongelmia, vaikka vesimassa kerrostuukin jyrkästi lämpötilan mukaan. Happitilanne on ollut kerrosteisuukausien lopullakin hyvä.

Vihnusjärvi soveltuu virkistyskäyttöön hyvin. Vedenlaadun heikentää erinomaisesta laatuluokasta vahvahko humusleima ja lievä rehevyys.

Lausunto tarkistettu 12.03.2001