Ylisenjärvenlammi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta2123 06
Vesistöalue35.212 (Laajanojan vesistöalue)
Pinta-ala2.0 ha
Kokonaissyvyys   16.6 m
Tilavuus111 000 m3
Valuma-alue6.8 km2
Keskiviipymä24 vrk

Ylisenjärvenlammi sijaitsee Heinijärvien kaakkoispuolella ja laskee vetensä Ylisenjärven eteläosaan. Ylisenjärvenlammi kuuluu Natura 2000 -verkostoon esitettyihin Kaakkurijärviin. Metsäisellä ja karulla valuma-alueella sijaitsee vähän suota. Valuma-alueella ei sijaitse peruskartan mukaan asutusta eikä peltoa.

Ylisenjärvenlammin vedenlaatua on tutkittu vuosina 1968, 1982, 1983, 1988, 1991-1996, 1999-2015. Ylisenjärvenlammi kuuluu Alisenjärven reittiin, joka valittiin vuonna 1991 pääkohteeksi valtion happamoituneiden vesistöjen tutkimusprojektiin.

Yläpuolella sijaitsevaa Kalliojärveä on kalkittu vuosina 1998 ja 2003 sekä sen yläpuolella sijaitsevaa Ruokejärveä vuosina 2001, 2007 ja 2014. Yläpuolisten järvien kalkitusten vaikutukset näkyivät Ylisenjärvenlammin pH-tason lievänä nousuna, mutta vesi säilyi luonteeltaan hapahkona.

Ylisenjärvenlammi on pieni ja syvä meromiktinen lammi, joka ei kierrä koskaan kunnolla pohjaa myöten. Tämän seurauksena alusvesi on pysyvästi erittäin heikkolaatuista ja hapetonta. Sisäinen kuormitus on erittäin voimakasta ja pohjan läheisen vesikerroksen ravinnepitoisuudet ovat vastanneet jopa yhdyskuntajätevesien pitoisuuksia. Pintaveden ravinnetaso on vaihdellut karujen ja lievästi rehevien vesien tasolla.

Ylisenjärvenlammi soveltuu pintaveden vedenlaadun perusteella virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Alusveden heikentyneen vedenlaadun vuoksi soveltuvuus on kuitenkin lähempänä välttävää.

Lausunto tarkistettu 11.02.2016