Vääräjärvi

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2142 06
Vesistöalue35.754 (Huikonjoen vesistöalue)
Pinta-ala7.1 ha

Vääräjärvi sijaitsee Siikajärven pohjoispuolella lähellä Oriveden ja Ruoveden rajaa. Vääräjärven valuma-alue on varsin laaja, sillä myös Siikajärven vedet laskevat sen läpi Jouttijoen ja edelleen Aituanjoen suuntaan. Järven lähivaluma-alueella on jonkin verran pieniä soita. Veden keskiviipymä on vain reilun kuukauden luokkaa ja veden vaihtuvuus siten erittäin nopeaa. Järvestä on tutkimustulos 3.2.1986.

Järvi on perustyypiltään melko kirkasvetinen, karu järvi. Vesi on laskevien suovesien johdosta lievästi humussävytteistä. Veden ravinnetaso on erittäin alhainen ja järven happitalous on hyvää luokkaa. Veden pH on ollut erittäin alhainen (4,9), mutta lienee noussut samalle tasolle kuin Siikajärvenkin happamuus (5.8). Vesi on kuitenkin edelleen niin hapanta, että se vaikuttaa kalojen mäti- ja poikasvaiheen kehitykseen.

Vääräjärven virkistysarvo on erinomainen muutoin, mutta alhaisen happamuustason vuoksi veden laatu on kalaston kannalta vain tyydyttävällä tasolla.

Lausunto tarkistettu 07.01.2015