Pikku-Niihama

Laatuluokitushuono
Peruskartta2123 12
Vesistöalue35.311 (Näsijärven lähialue)
Pinta-ala8.0 ha
Kokonaissyvyys   2.0 m
Tilavuus53 000 m3

Niihamanjärvi sijaitsee kantakaupungin kupeessa Niihaman alueella. Järvi on mataluutensa vuoksi tilavuudeltaan pieni läpivirtausjärvi, jossa vedenlaatumuutokset kuuluvat sen luonteenpiirteisiin. Se laskee vetensä lyhyttä lasku-uomaa myöten Näsijärveen. Järveä on tutkittu vuodesta 1980 lähtien ja sen veden laatua tarkkaillaan nykyisin määrävuosin.

Järveä on tutkittu vuodesta 1980 lähtien ja sen veden laatua tarkkaillaan nykyisin kolmen vuoden välein. Uusimmat vedenlaatutulokset ovat vuodelta 2015.

Niihamanjärvi on voimakkaan humuspitoinen, rehevä suojärvi ja sen vesi on lievästi hapanta ja sameaa. Veden puskurikyky vaihtelee hyvästä tyydyttävään. Sadannan määrästä johtuvat voimakkaatkin vedenlaatumuutokset kuuluvat Niihamanjärven luonteenpiirteisiin. Osaltaan vaihteluita voimistavat kaupunkialueelle rajoittuvalla valuma-alueella ihmistoiminnasta aiheutuvat häiriöt. Järvi palautuu kuitenkin häiriön jälkeen melko nopeasti alkuperäiseen tilaansa.

Osin mataluudesta johtuen järven happivarat kuluvat talvisin vähiin. Esimerkiksi talvella 2012 happitilanne oli erittäin huono veden ollessa hapetonta. Myös talvella 2015 happi oli kulunut koko vesimassasta varsin vähiin. Happipitoisuus oli 1,1 mg/l ja hapen kyllästysaste 8 %.

Rehevyystaso kohoaa kesäisin voimakkaasti erittäin reheville vesille ominaiseksi. Runsas ravinteiden määrä mahdollistaa voimakkaan levätuotannon. Levän määrää kuvastava klorofyllipitoisuus kohosi sekä kesällä 2012 että 2015 jopa ylireheville vesille ominaiseksi. Hygieeninen vedenlaatu oli kesällä 2015 melko hyvä, vaikka lievää hygieenistä nuhraantumista todettiin.

Niihamanjärvi soveltuu virkistyskäyttöön huonosti. Heikoimmillaan tilanne on voimakkaiden leväkukintojen aikaan sekä talvella vesimassan muodostuessa täysin hapettomaksi.

Lausunto tarkistettu 15.04.2015