Vaakkolammi

Laatuluokitusvälttävä
Peruskartta2123 09
Vesistöalue35.211 (Pyhäjärven lähialue)
Pinta-ala9.0 ha
Kokonaissyvyys   3.0 m
Tilavuus90 000 m3

Vaakkolammi sijaitsee Epilässä Epilän- ja Raholanharjun erkanemiskohdan eteläpuolella. Lammi saa vetensä Tohlopista ja vedet laskevat Tohlopinojaa myöten Pyhäjärveen. Vaakkolampea ovat rasittaneet aiemmin teollisuus- ja hulevesikuormitukset. Järvi saneerattiin sittemmin perusteellisesti, mutta nykyisin se on matalana järvenä alkanut kasvaa rannoiltaan umpeen. Ympäröivä alue on rehevää lehtoa ja lammin pohjoispuolisesta lehtoalueesta on vastikään perustettu luonnonsuojelualue.

Sen vettä on tutkittu vuodesta 1980 ja nykyisin veden laatua seurataan kolmen vuoden välein. Uusimmat vedenlaatutulokset ovat vuodelta 2015.

Vaakkolampea ovat rasittaneet aiemmin teollisuus- ja hulevesikuormitukset. Järvi saneerattiin sittemmin perusteellisesti, mutta nykyisin se on matalana järvenä alkanut kasvaa rannoiltaan umpeen. Ympäröivä alue on rehevää lehtoa ja lammin pohjoispuolisesta lehtoalueesta on vastikään perustettu luonnonsuojelualue.

Vaakkolammen vesi on väritöntä ja vähähumuksista. Kemiallisen hapenkulutuksen perusteella humusleima on vähäinen. Veden happamuustaso oli vuonna 2015 normaali, ja puskurikyky happamoitumista vastaan oli erinomaisen hyvä. Veden sähkönjohtavuus on luonnontasosta kohonnut, aikaisemman kuormituksen ja järveen valuvien hulevesien vaikutuksesta. Suolapitoisuus on vastaavaa tasoa kuin Alasjärvessä ja Iidesjärvessä.

Happitilanne oli heikentynyt talvella välttäväksi. Pohjan läheltä happi oli loppunut ja pintavedessäkin hapen kyllästysaste oli vain 27 %. Kesällä happitilanne oli parempi, joskin happi oli kulunut tuolloinkin pohjan läheltä vähiin. Pintavedessä todettiin hapen ylikyllästystä levätuotannon seurauksena.

Ravinnetaso oli kesällä rehevien järvien luokkaa, sillä fosforipitoisuus oli pintavedessä 30 µg/l. Levää todettiin peräti erittäin reheville vesille ominaisesti. Pohjan lähellä ravinnepitoisuudet olivat vain hieman korkeammat. Hygieeninen vedenlaatu oli erinomainen, vaikka vedessä todettiin lievää hygieenistä nuhraantumista.

Vaakkolammi soveltui virkistyskäyttöön vuoden 2015 tulosten perusteella välttävästi. Vedenlaatua heikentävät luonnontasosta kohonnut rehevyystaso sekä etenkin talviaikaiset voimakkaat happitalouden häiriöt.

Lausunto tarkistettu 15.04.2015