Vähä Korentijärvi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta2114 12
Vesistöalue35.223 (Korentiojan vesistöalue)
Pinta-ala11.0 ha
Kokonaissyvyys   2.2 m
Tilavuus80 700 m3
Valuma-alue1.3 km2
Keskiviipymä100 vrk

Vähä Korentijärvi sijaitsee Korentijärven länsipuolella ja laskee vetensä Korentinojaa pitkin Lotilanjärveen. Valuma-alue on pienehkö ja metsävaltainen. Vähä Korentijärven länsi- ja luoteispuolella sijaitsee vähän suota. Peltoa ja haja-asutusta ei valuma-alueella sijaitse merkittävästi. Järven itärannalla sijaitsee peruskartan mukaan muutama talo.

Vähä Korentijärven vedenlaatua on tutkittu loppukesällä vuonna 1995.

Vähä Korentijärvi on perustyypiltään ruskeavetinen humusjärvi. Humusleiman vahvuudesta huolimatta puskurikyky happamoitumista vastaan on hyvä, eikä happamoitumisen uhkaa ole. Happamuustaso oli loppukesällä normaali, eikä todennäköisesti laske talvellakaan kovin alas. Vesi oli lievästi sameaa ja veden sähkönjohtavuus oli normaalilla tasolla.

Ravinnetaso oli loppukesällä Korentijärven tavoin reheville vesille ominainen. Ravinnetaso oli sekä typen että fosforin osalta hiukan korkeampi kuin Korentijärvessä. Sekä fosfori- että typpipitoisuus olivat noin kaksinkertaiset luonnontasoon verrattuna. Melko karulta valuma-alueelta näyttäisi siten tulevan Vähä Korentijärveen jonkin verran kuormitusta.

Vähä Korentijärven happitilanne oli loppukesällä hyvä. Pintaveden hapen kyllästysaste oli 74 %. Lopputalven tilanteesta ei ole käytettävissä tutkimustuloksia. Veden vahvasta humusleimasta ja luonnontasoa korkeammasta ravinnetasosta johtuen hapen kuluminen saattaa muodostua talvella jään alla ongelmalliseksi.

Vähä Korentijärvi soveltuu virkistyskäyttöön vahvasta humusleimasta ja kohonneesta ravinnetasosta johtuen tyydyttävästi. Lisäksi järven ruohottuminen heikentää järven virkistyskäyttöarvoa.

Lausunto tarkistettu 05.01.2015