Kiilojärvi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta2114 03
Vesistöalue35.218 (Naarvanjoen vesistöalue)
Pinta-ala3.0 ha
Kokonaissyvyys   1.5 m
Tilavuus15 000 m3
Valuma-alue0.3 km2
Keskiviipymä64 vrk

Kiilojärvi sijaitsee Naarvajärven eteläpuolella. Valuma-alue on osin metsäinen ja osin soinen. Järven länsipuolella oleva suo on ojitettu peruskartan mukaan aikoinaan Kiilojärveen saakka. Ojien tämän hetken tilaa ei selvitetty. Itärannalla on muutama mökki.

Happitilanne oli talvella välttävä ja kesällä tyydyttävä. Vaikka päällysveden happikyllästeisyys oli maaliskuun lopulla vain 32 % (4,4 mg O2/l), niin välitöntä uhkaa kalastolle ei ollut todettavissa.

Kiilojärven vesi oli lopputalvella lievästi sameaa (5,5 FTU) ja humusta oli erittäin runsaasti (väri 280, CODMn 38 mg/l O2). Veden pH oli lievästi happaman puolella ja puskurikyky oli hyvä. Suovesille hyvää puskurikykyä selittävät vedessä olevat suolot, sillä sähkönjohtavuus oli talvella 7,0 mS/m ja kesällä 5,8 mS/m. Esimerkiksi humuspitoisessa Mustajärvessä sähkönjohtavuus (4,3 ja 3,6 mS/m) oli alhaisempi. Sitä pääseekö Kiilojärveen peltovalumia järvestä kaakkoon sijaitsevilta peltolohkoilta, on vaikea arvioida varmuudella.

Typpipitoisuus oli talvella kohonnut (1130 µg/l) ja myös fosforipitoisuus (27 µg/l) oli luonnontasoa (10 µg/l) korkeampi. Kesällä fosforipitoisuus (21 µg/l) oli 7 µg/l alhaisempi kuin talvella eli veden tumma väri huomioiden lievästi reheville vesille ominainen. Samoin klorofylli-a:n määrä oli lievästi reheville vesille ominainen.

Kiilojärvi soveltuu virkistyskäyttöön järven veden laadun kannalta pienin varauksin tyydyttävästi. Laatuluokitukseen vaikuttavat runsaan humuksen seurauksena tuleva veden tumma väri sekä hapen voimakas kuluminen. Kesälläkin veden väri oli 160 mg Pt/l, joten laatuluokka voisi olla myös välttävä. Merkittäviä rehevyyshaittoja ei todettu.

Lausunto tarkistettu 09.12.2009