Mälittyjärvi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta2114 06
Vesistöalue35.211 (Pyhäjärven lähialue)
Pinta-ala4.0 ha
Kokonaissyvyys   3.5 m
Tilavuus46 700 m3
Valuma-alue0.8 km2
Keskiviipymä79 vrk

Mälitty sijaitsee asumattomalla metsäalueella runsaat 3 km Alhonseläst ä etelään. Järven itäranta rajautuu Mälittyjärvenvuoreen. Muutoin rantavyöhyke on soistunut. Lisäksi järven pohjoispäähän lähelle luusuaa laskee humusvesiä yhtä suo-ojaa pitkin.

Mälitty on tyypiltään humuspitoinen metsäjärvi, jonka vesi on ruskeaa (väri 140-170 mg Pt/l) ja melko hapanta. Talvella pH laskee selvästi tason 6,0 alapuolelle. Puskurikyky on välttävä.

Happitilanne oli talvella selvästi häiriintynyt, sillä päällysvedenkin kyllästysprosentti (43 %) laski alle 50 prosentin. Veden kemiallinen hapenkulutus oli tulosten mukaan suuri (31 mg/l), mikä selittää hapen kulumista. Alusvesi oli vähähappista (0,7 mg/l). Kesällä otettiin vain pintavesinäyte, minkä valossa happitilanne oli luonnollisesti hyvä. Pohjalla esiintyi happivajetta mahdollisesti kesälläkin.

Mälitty sijaitsee kuormittamattomalla metsäalueella, minkä seurauksena ravinnetaso oli karuhkoille humusvesille ominainen (kok.N 8.8.2001 450 µg/l ja kok.P 15 µg/l). Levääkin oli klorofyllipitoisuuden (6,8 mg/m3) perusteella kohtalaisen vähän.

Mälityn virkistyskäyttöluokka on tyydyttävän ja välttävän rajamailla. Melko karuna järvenä Mälitty voidaan kuitenkin sijoittaa tyydyttävään laatuluokkaan, vaikka vesi on kesälläkin ruskeaa (väri 8.8.2001 140 mg Pt/l). Veden pH laskee kuitenkin talviaikana niin alas (29.3 pH 5,5), että vain kestävimmät kalalajit tulevat toimeen.

Lausunto tarkistettu 09.12.2009