Pikku Särkijärvi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta2114 06
Vesistöalue35.218 (Naarvanjoen vesistöalue)
Pinta-ala4.0 ha
Kokonaissyvyys   6.5 m
Tilavuus86 700 m3
Valuma-alue0.4 km2
Keskiviipymä295 vrk

Pikku Särkijärvi sijaitsee Narvasta Punkalaitumelle vievän tien varressa Särkijärven ja Ahvenjärven välissä. Pikku Särkijärven vedet laskevat edelleen Särkijärveen. Rannoilla on järven kokoon nähden runsaasti loma-asutusta, joten järveen kohdistuva virkistyskäyttöpaine on voimakasta. Järven etelä-lounaispuolella on suota.

Pikku Särkijärvi sijaitsee mäkien alla olevassa notkelmassa, joten sen sijainti on erittäin suojaisa. Lisäksi se on pienikokoinen, mikä osaltaan vähentää tuulten vaikutusta. Järvi kerrostuukin keväällä nopeasti lämpötilan mukaan, mikä merkitsee sitä, että kevätkierto jää puutteelliseksi ja kesäajan happitilanne muotoutuu huonoksi kuten myös vuonna 2001.

Pikku Särkijärven happitaloutta voidaan pitää lähinnä välttävänä. Talvella happivajetta todettiin jo 1 metrin syvyydessä ja pohja oli hapeton. Kesällä näytteitä otettiin tiheämmin ja happi oli kokonaan loppu myös kolmen metrin syvyydestä. Alusvesi oli erittäin kylmää (5,3 oC), joten kevätkierto oli jäänyt vajavaiseksi ja osa talviajan happivajeesta oli siten periytynyt suoraan kesäajalle.

Järven morfologisten ominaisuuksien ohella toinen merkittävästi veden laatuun vaikuttava tekijä löytyy järveen etelästä laskevista humushuuhtoutumista, joiden seurauksena vesi on ruskeaa (väri kesälläkin 100 mg Pt/l). Happamuustasoltaan Pikku-Särkijärven vesi on hapahkoa, sillä veden pH oli talvella 5,8. Puskurikyky oli vielä tyydyttävä (0,09-0,11 mmol/l).

Typpipitoisuus oli päällysvedessä normaali, mutta fosforipitoisuus (30 µg/l) oli loppukesällä jo rehevien vesien tasoa. Samalla pitoisuus oli 9 µg/l korkeampi kuin lopputalvella (kok.P 21 µg/l). Alusvedessä fosforipitoisuus oli kerrosteisuuskausien lopulla korkea (talvella 180 µg/l ja kesällä 150 µg/l) hapettomuuden takia. Myös klorofyllipitoisuus (12 mg/m3) oli fosforipitoisuuden tapaan juuri ja juuri rehevän veden puolella. Pikku Särkijärvi on tutkittu edellisen kerran kesällä 20.7.1983. Päällysveden fosforipitoisuus oli tuolloin 15 µg/l eli puolet nyt mitatusta tasosta. Myös humusta oli vähemmän. Happeakin oli vielä jäljellä 3 metrin syvyydessä 1 mg/l. Ko. tuloksiin verrattuna järven tila oli nyt huonompi. 23.7.1975 päällysveden fosforipitoisuus oli 23 µg/l eli sekin nykyistä vähemmän.

Pikku Särkijärven virkistyskäyttöluokka voidaan arvioida vielä tyydyttäväksi. Fosforipitoisuus oli kuitenkin kesällä jo rehevien vesien rajamailla, joten loma-asutuksen jätehuoltoon ja mahdollisten pihanurmikoiden lannoitukseen kannattaa jatkossa kiinnittää huomiota.

Lausunto tarkistettu 09.12.2009