Pikku-Ahvenisto

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2123 06
Vesistöalue35.213 (Vihnusjärven vesistöalue)
Pinta-ala6.0 ha
Kokonaissyvyys   25.0 m
Tilavuus500 000 m3
Valuma-alue3 km2
Keskiviipymä244 vrk

Pikku-Ahvenisto sijaitsee Keijärven länsipuolella ja on peruskartan mukaan laskujoeton. Pikku-Ahvenistoon laskevat Iso-Ahveniston vedenlaadultaan välttävät vedet. Iso-Ahveniston vedenlaatu on käytettävissä olevien tulosten perusteella selvästi heikompilaatuista kuin Pikku-Ahveniston. Pikku-Ahveniston veden vaihtuvuus on hidasta. Metsäisellä ja karulla valuma-alueella sijaitsee melko runsaasti soita. Asutusta ja peltoa valuma-alueella on varsin vähän.

Pikku-Ahveniston vedenlaatua on tutkittu vuosina 1985 ja 1999 sekä talvikaudella 2012.

Järven vesi on peruslaadultaan ruskeaa humusvettä. Veden pH-taso on hapahko ja puskurikyky happamoitumisesta vastaan on alkaliniteetin perusteella välttävä. Happamuustaso oli talvella 1985 selvästi alhaisempi eikä puskurikykyä happamoitumista vastaan todettu lainkaan. Talvella 1985 happamuustaso oli kalojen kannalta jo haitallisen alhainen.

Ravinnetaso oli talvella 1999 lievästi reheville vesille ominainen. Fosforipitoisuus alitti selvästi rehevien vesien raja-arvon (30 µg/l). Ravinnetaso on Pikku-Ahvenistossa siten selvästi alhaisempi kuin Iso-Ahvenistossa, jossa fosforipitoisuus ylitti talvella 1985 jopa erittäin rehevien vesien raja-arvon (50 µg/l). Pikku-Ahveniston fosforipitoisuus oli talvella 1985 selvästi suurempi kuin talvella 1999, mutta alitti tuolloinkin rehevien vesien raja-arvon.

Happitilanne oli talvella 2012 erinomainen. Happipitoisuus oli 15 metrin syvyydellä humuspitoisuudesta huolimatta melko korkea (6,9 mg/l) ja pintaveden happipitoisuus oli erinomainen (9,3 mg/l). veden pH-arvo ilmentää hapahkoa vettä ja myös alkaliniteetti on heikko. Kesäkerrosteisuuskauden lopulta ei ole käytettävissä tutkimustuloksia.

Pikku-Ahvenisto soveltuu käytettävissä olevien tulosten perusteella virkistyskäyttöön hyvin. Ajoittain mahdollisesti esiintyvät happitalouden ongelmat kerrosteisuuskausien lopulla voivat pudottaa Pikku-Ahveniston veden tyydyttävään laatuluokkaan.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007