Iso Kivijärvi (35.582)

Laatuluokitushuono
Peruskartta221302
Vesistöalue35.582 (Liesijoen alue)
Pinta-ala40.7 ha
Kokonaissyvyys   1.7 m
Tilavuus231 000 m3
Valuma-alue3.7 km2
Keskiviipymä80 vrk

Iso Kivijärvi sijaitsee osin Kurun Seitsemisen kansallispuistossa rajoittuen pohjoispäästään Kivinevaan. Valuma-alueen ollessa osin ojittamatonta suota arvioitu valuma-alueen koko on suuntaa-antava. Idästä Iso Kivijärveen laskevan Mullilammen ympäristössä on myös ojitettua suota.

Iso Kivijärvi on matala, kivikkoinen suojärvi, jonka itärannalla on myös loma-asutusta. Veden laatu on tutkittu vuosina 1979, 1993 ja 2002. Järven happitilanne on ollut vanhoissa tuloksissa lopputalvella heikko. Hapen loppuminen näkyi huhtikuussa 1979 myös ravinteiden vapautumisena pohjasta. Tällaisessa tilanteessa järven veden laatu on huono hapen kulumisen ollessa yhteydessä myös järven mataluuteen eli vähäiseen vesitilavuuteen jään alla.

Suovaltaisten valuma-alueiden järville tyypillisesti vesi on erittäin ruskeaa ja humushappojen takia myös hapanta. Ravinnetaso on ollut myös jonkin verran luonnontasosta kohonnut. Veden näkösyvyys on jäänyt säännöllisesti pieneksi (0,5-0,9 m) kuvastaen veden tummuutta.

Veden laadultaan iso Kivijärvi sijoittuu yleisessä virkistyskäyttöluokituksessa huonoon laatuluokkaan. Maisemalliset arvot näkyvine kivineen voivat olla suuremmat.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007