Iso Mustajärvi

Laatuluokitusvälttävä
Peruskartta221306
Vesistöalue35.578 (Vähä Mustajärven vesistöalue)
Pinta-ala186.9 ha
Kokonaissyvyys   8.7 m
Tilavuus5 420 000 m3
Valuma-alue19.3 km2
Keskiviipymä361 vrk

Iso Mustajärvi sijaitsee Kurun pohjoisosassa Vähä Mustajärven vesistöalueella olleen järviketjun Iso Mustajärvi – Poikelisjärvi – Heinuu – Vähä Mustajärvi ylin allas. Loma-asutusta on jonkin verran. Kun lisäksi kyseessä on varsin suuri järvi, virkistyskäyttöpaineitakin on olemassa. Vedet laskevat siitä Myllyojan kautta Poikelisjärveen.

Veden laadusta on tuloksia useilta vuosikymmeniltä, viimeiset vuodelta 2000. Tulosten mukaan Iso Mustajärven talvinen happitalous on varsin hyvää luokkaa. Kaikilta muilta osiltaan veden laatu ei sitten olekaan yhtä hyvää, vaikka mm. humuksen runsaus ja siihen liittyvä happamuus ovatkin suurelta osin järvelle luontaisia tekijöitä. Veden pH:n ollessa talvella ajoin selvästi alle 5,0 voidaan puhua varsin happamasta järvestä. Pitkällä aikavälillä veden pH näyttäisi hieman kohonneen.

Typpitaso on ollut humusvesille normaali, mutta fosforipitoisuus on ollut välillä varsin korkea kuten viimeisissä tuloksissa talvelta 2000. Kaikkiaan fosforitaso on vaihdellut lievästi rehevän veden ja rehevän veden välillä.

Talvella 2000 mitatulle fosforitasolla Iso Mustajärven virkistyskäyttöarvo jää välttäväksi hyvästä happitilanteesta huolimatta. Kyseessä on kuitenkin suurikokoinen järvi, mikä puoltaa sen sijoittamista parhaimmillaan tyydyttävään laatuluokkaan, ainakin silloin kuin mahdollisia rehevyyshaittoja ei esiinny. Talvella 2000 samanaikaisesti otettiin näytteet myös alapuolisesta Poikelisjärvestä, jonka fosforitaso jäi tuolloin alle puoleen Iso Mustajärven fosforitasosta.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007