Iso Seitsemisjärvi

Laatuluokitusluokittelematon
Peruskartta221302
Vesistöalue35.582 (Liesijoen alue)
Pinta-ala30.5 ha
Kokonaissyvyys   1.0 m
Tilavuus102 000 m3
Valuma-alue7.7 km2
Keskiviipymä17 vrk

Iso Seitsemisjärvi on Seitsemisen kansallispuistossa sijaitseva matala suojärvi. Järvi rajautuu länsiosaltaan Seitsemisharjuun. Lähiympäristön lisäksi Seitsemisjärvi saa vesiä Mullilammesta, Iso Kivijärvestä, Venesjärvestä ja Vähä Seitsemisjärvestä. Järvi on matala ja veden vaihtuvuus on nopeaa. Silti jääpeitteisen aikana esiintyy happiongelmia.

Tutkimuksia on suoritettu ainakin kolmasti Pirkanmaan ympäristökeskuksen toimesta, viimeksi vuonna 2002. Tulosten mukaan happi loppuu talven kuluessa, mikä on varsin ymmärrettävää järven ulkoiset olosuhteet (mataluus + kasvillisuus) huomioiden. Humusta on ollut 1970-luvulla runsaasti, mihin verrattuna marraskuun 2002 tulokset eivät ole sopusoinnussa. Ravinnepitoisuuksista on useita eri suuruusluokkaa olevia tuloksia. Vanhoissa talvituloksissa (24.1.1979) pitoisuuksia kohotti voimakkaasti hapettomuus.

Iso Seitsemisjärven virkistysarvot ovat jossain muualla kuin veden laadussa eli järven ja sen ympäristön biologisissa luonnonarvoissa. Järvi on osin umpeenkasvanut, mutta mm. linnustollisesti arvokas.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007