Iso Suojärvi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta221305
Vesistöalue35.583 (Liesijärven vesistöalue)
Pinta-ala15.0 ha
Kokonaissyvyys   3.9 m
Tilavuus195 000 m3
Valuma-alue0.8 km2
Keskiviipymä318 vrk

Iso Suojärvi on yksi Liesjärven vesistöalueen latvajärvistä. Järven valuma-alueella on suota, metsää ja järven eteläpuolella samanniminen, pienikokoinen Suojärven tila. Järven itäpuolelta kulkee Kaakkoahteen mäkialue.

Veden laatua on tutkittu vuosina 1979 ja 1992. Happitilanne oli talven 1979 lopulla vain välttävä; kalaston kannalta happea oli kuitenkin pinnassa riittävästi. Tammikuussa 1992 tilanne oli parempi. Järven mataluudesta huolimatta myös kesäkerrosteisuutta voi esiintyä, jolloin happi kuluu pohjalta vähiin. Varsinaisia happiongelmia ei kesäaikana esiinny.

Suomaiden tuntuva osuus valuma-alueesta merkitsee veden tummaa väriä, vaikka ainoissa kesätuloksissa vesi olikin ”vain” keskiruskeaa eli ei yhtä tummaa kuin varsinaisissa suojärvissä. Veden happamuustaso on ollut melko alhainen; talvella alle pH 5,0 ja kesällä hieman yli pH 5,0. Kestävimmät kalalajit kuten hauki ja ahven tulevat vielä toimeen. Veden ravinnetaso oli viimeisissä talvituloksissa jopa karun veden tasoa, mutta fosforitason kohotessa kesäaikana yleensä hieman tästä järvi voidaan luokitella myös lievästi reheväksi kuten esim. kesän 1979 tulokset osoittivat.

Iso Suojärven kelpoisuus virkistyskäyttöön voidaan arvioida tyydyttäväksi sen varsin happamasta luonteesta huolimatta. Viimeiset tulokset ovat kuitenkin jo vuodelta 1992.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007