Iso Vehkoslammi

Laatuluokitushuono
Peruskartta221306
Vesistöalue35.578 (Vähä Mustajärven vesistöalue)
Pinta-ala2.8 ha
Kokonaissyvyys   2.0 m
Tilavuus18 700 m3
Valuma-alue6 km2
Keskiviipymä4 vrk

Iso Vehkoslammi sijaitsee Kurun pohjoisosassa Vähä Mustajärven vesistöalueen yläosassa. Pikku Vehkoslammen ja Pitämälammen vedet laskevat Isoon Vehkoslampeen. Valuma-alue on suovaltainen. Lähivaluma-alue on pääosin mäkistä metsämaastoa. Haja-asutusta ja peltoa on myös valuma-alueella jonkin verran. Iso Vehkoslammi on pienikokoinen ja veden vaihtuvuus on siksi nopeaa.

Ison Vehkoslammen vedenlaatua on tutkittu vuonna 1995.

Ison Vehkoslammen vesi on peruslaadultaan voimakkaan ruskeaa ja runsashumuksista valuma-aluetekijöiden vuoksi. Suovesien vaikutuksesta vesi on erittäin hapanta. Lisäksi puskurikyky happamoitumista vastaan on heikko. Sähkönjohtavuus on suovesille tyypillisesti alhainen. Erittäin ruskeasta värisävystä huolimatta vesi on kirkasta.

Iso Vehkoslammi voidaan luokitella lievästi reheväksi, sillä rehevyystaso on sekä fosforin että typen osalta luonnontasoa suurempi. Fosforipitoisuus oli tutkittuna ajankohtana 26 µg/l ja typpipitoisuus 720 µg/l. Happitaloudesta ei ole käytettävissä tutkimustuloksia.

Iso Vehkoslammi soveltuu virkistyskäyttöön käytettävissä olevien tulosten perusteella vain välttävästi tai jopa huonosti. Vedenlaatua heikentävät veden happamuus, ruskeus ja runsashumuksisuus. Lisäksi rehevyystaso on luonnontasoa suurempi. Happitaloudesta ei ole käytettävissä tutkimustuloksia. Myös lammen pieni koko rajoittaa virkistyskäyttöä.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007