Iso-Pahlanen

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta221305
Vesistöalue35.583 (Liesijärven vesistöalue)
Pinta-ala18.1 ha
Kokonaissyvyys   5.7 m
Tilavuus344 000 m3
Valuma-alue2.5 km2
Keskiviipymä177 vrk

Iso-Pahlanen on järviketjun Iso Suojärvi – Vähä Suojärvi – Vähä-Pahlanen – Iso-Pahlanen alin järvi ennen vesien laskua Liesijärveen laskevan Papinojan suuntaan. Peruskartalla sen ja Vähä-Pahlasen välillä on yhdysoja, mutta ei eroa vedenpinnan korkeuksissa.

Iso-Pahlanen sijaitsee itse kahden mäen välissä, mutta ylempien järvien ympäristössä on myös suota, mikä näkyy myös Iso-Pahlasen veden laadussa. Järvi on uusimmallakin peruskartalla rakentamaton. Veden laatua on tutkittu vuosina 1979 ja 1992.

Iso-Pahlasen happitilanteessa ei ole ollut virkistyskäytön kannalta suuria ongelmia, vaikka alusvedessä esiintyykin kerrosteisuuskausien lopulla happivajetta. Lämpötilakerrosteisuus muodostuu kesälläkin selväksi mm. järven suojaisan sijainnin myötä. Veden humusleima on kaukovaluma-alueelta tulevien humushuuhtoutumien takia vahva, talvisin jopa voimakas. Tämän myötä veden näkösyvyyksin jää alle yhden metrin. Veden pH on varsin alhainen, talvella tason 5,0 alapuolella kuten ylemmissäkin järvissä. Fosforitaso on ollut karuhkon humusveden luokkaa.

Iso-Pahlasen virkistyskäyttöluokka on tyydyttävä. Arvoa laskevia tekijöitä ovat veden tumma väri ja happamuus.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007