Keskinen Neulalampi

Laatuluokitusvälttävä
Peruskartta221303
Vesistöalue35.578 (Vähä Mustajärven vesistöalue)
Pinta-ala8.1 ha
Kokonaissyvyys   5.6 m
Tilavuus151 000 m3
Valuma-alue3.7 km2
Keskiviipymä53 vrk

Keskinen Neulalampi sijaitsee Aurejärven itäpuolella Vähä Mustajärven vesistöalueella Ylinen Neulalammen alapuolella. Vedet laskevat edelleen Alinen Neulalampeen ja siitä Neulalammenojan kautta kohti Heinuuta. Valuma-alueella on runsaasti suota, mikä määrää jossain määrin lammen veden peruslaadun. Valuma-alue on asumaton.

Veden laatu on tutkittu vain alkutalvella joulukuussa 1990. Happitilanne oli tuolloin kohtalaisen hyvä. Muutoin vesi oli kirkasta, mutta humuspitoista. Veden väri oli hyvin tumma, minkä seurauksena näkösyvyyskin jäi pieneksi. Veden pH oli happamille suovesille ominaisesti alhainen. Fosforitaso oli lievästi reheville vesille ominainen.

Melko pienikokoisen Neulalammen veden laatu täyttää virkistyskäytön vaateet välttävästi.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007