Kirkas-Soljanen

Laatuluokitushyvä
Peruskartta221304
Vesistöalue35.582 (Liesijoen alue)
Pinta-ala7.5 ha
Kokonaissyvyys   12.4 m
Tilavuus309 000 m3
Valuma-alue0.2 km2
Keskiviipymä1656 vrk

Kirkas-Soljanen sijaitsee Seitsemisen kansallispuiston alueella Soljasten suon pohjoispuolella Soljastenkankaan tuntumassa. Valuma-alue on pieni ja luonnontilainen. Järven lounaispuolella sinänsä korkeammalla sijaitsevasta Saari Soljasesta ei ole siihen ojayhteyttä, joten sitä ei ole laskettu Kirkas-Soljasen valuma-alueeseen. Veden vaihtuvuus on erittäin hidasta. Kirkas-Soljasesta vedet laskevat Musta-Soljaseen.

Kirkas-Soljanen on poistunut Naturan myötä aiemmasta käytöstään Metsähallituksen virkistyskalastusalueena. Veden laadusta on tuloksia aikaväliltä 1980-2001. Järvi kerrostuu selvästi talvella ja kesällä ja happi loppuu alusvedestä kerrosteisuuskausien lopulla. Ylempien vesikerrosten happitilanne pysyy hyvänä.

Veden hyvin alhaiset sähkönjohtavuusarvot kertovat valuma-alueen karusta perusluonteesta. Myös humusta on vähän ja vesi on kirkasta ja melko väritöntäkin. Veden pH on hapahkolla alueella. Ravinnetasoltaan Kirkas-Soljanen on melko karu.

Kirkas-Soljasen virkistyskäyttökelpoisuus on veden laadun ja ulkoistenkin ominaisuuksien mukaan hyvä.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007