Kivijärvi

Laatuluokitushyvä
Peruskartta221306
Vesistöalue35.578 (Vähä Mustajärven vesistöalue)
Pinta-ala39.3 ha
Kokonaissyvyys   3.7 m
Tilavuus484 000 m3
Valuma-alue1.6 km2
Keskiviipymä389 vrk

Kivijärvi on yksi Vähä Mustajärven vesistöalueen latvajärvistä. Valuma-alue on pienehkö ja viipymä on Suomen järvien keskitasoa ollen luokkaa 1 vuosi. Soiden määrä valuma-alueella ei ole suuri. Järven itäpuolella sijaitsevan Teerinevankin vedet näyttävät laskevan pääosin muualle.

Tämän kokonaissyvyydeltään matalan järven veden laatua on tutkittu varsin runsaasti, ensimmäisen kerran jo 1970-luvun lopulla. Talvinen happitilanne on ollut vanhoissa tuloksissa heikoimmillaan vain välttävä. Kesällä happiongelmia ei järven mataluus huomioiden esiintyne.

Nykyisin alhaiset sähkönjohtavuusarvot kertovat valuma-alueen karusta luonteesta. Veden humusleima jää kohtalaiselle tasolle eron ollessa suojärviin nähden merkittävä. Ravinnetaso on alhainen, jopa lähellä karun veden tasoa. Fosforipitoisuus on pysynyt yleensä lähellä 10 µg/l, mutta myös 20 µg/l ylittäviä pitoisuuksia on 2000-luvulla mitattu.

Kivijärvi soveltuu veden laadultaan hyvin virkistyskäyttöön. Järvi ei kuitenkaan ole kovin syvä ja osa rannoista on ruohottuneita, mikä voi rajata joitakin virkistyskäyttömuotoja.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007