Liesilammi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta221304
Vesistöalue35.582 (Liesijoen alue)
Pinta-ala5.5 ha
Kokonaissyvyys   4.6 m
Tilavuus84 500 m3
Valuma-alue40.8 km2
Keskiviipymä3 vrk

Liesilammi sijaitsee Liesijoen vesistöalueella. Yläpuolisen Liesijärven vedet laskevat sen läpi Liesijokeen, joten veden vaihtuvuus on nopeaa. Veden laatu määräytyy siten pääosin Liesijärven alueella, sillä valuma-alueen koko on Liesijärven luusuassa 38,9 km2 ja Liesilammen luusuassa 40,8 km2. Valuma-alueelle luonteenomaista on soiden ja metsien vuorottelu.

Veden laatu on tutkittu kahdesti vuoden 1980 aikana: talvella ja keskikesällä. Happitilanne oli kerrosteisuuskausien lopulla korkeintaan tyydyttävä. Talvella happivajetta oli pinnassakin ja välivedessä 2 metrin syvyydellä vaje oli molemmilla kerroilla tuntuva.

Liesijoen vesistölle ominaista on humuksen runsaus humusleiman ollessa kesälläkin vahva. Happamuustasoltaan Liesijärvi on melko happamassa luokassa. Talvella pH voi olla jopa alle 5,0, josta se hieman nousee kesällä. Ravinnetaso oli vuonna 1980 lähellä rehevien vesien tasoa. Liesilammi soveltuu veden laadultaan virkistyskäyttöön tyydyttävästi, sillä yläpuolisen Liesijärven tuoreemmat tulokset viittaavat rehevyyden jäädessä mahdollisesti lievästi rehevien vesien tasolle.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007