Luodejärvi

Laatuluokitusvälttävä
Peruskartta221305
Vesistöalue35.583 (Liesijärven vesistöalue)
Pinta-ala7.1 ha
Kokonaissyvyys   3.0 m
Tilavuus70 700 m3
Valuma-alue1.4 km2
Keskiviipymä64 vrk

Luodejärvi sijaitsee Liesijärven vesistöalueella Kuru-Parkano tien pohjoispuolella lähellä Luoteen kylää, missä sijaitsee myös lähes samanniminen Luodesjärvi. Valuma-alue muodostuu metsä- ja suoalueista; peruskartalta arvioituna valuma-alueen vesien kulku ei ole yksiselitteistä. Järven länsirannalla on mökkejä.

Veden laatu on tutkittu vain 11.12.1990. Happitilanne oli tuolloin melko hyvä talven oltua aluillaan. Alusvedessä on kuitenkin tapahtunut vielä hapen kulumista ennen kevättä. Humusta vedessä oli runsaasti ja veden pH oli voimakkaan humusleiman omaaville järville tyypillisesti alhainen. Ravinnepitoisuudet olivat lievästi reheville vesille ominaisia.

Matalan Luodejärven virkistyskäyttöluokka jää veden erittäin tumman värin (280) ja happamuuden (pH talvella < 5,0) takia lähelle välttävää. Kesällä humusleima yleensä hieman laskee, mutta jää Luodejärvessä tuolloinkin voimakkaaksi.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007