Luodesjärvi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta221305
Vesistöalue35.583 (Liesijärven vesistöalue)
Pinta-ala9.1 ha
Kokonaissyvyys   3.8 m
Tilavuus116 000 m3
Valuma-alue1.6 km2
Keskiviipymä94 vrk

Luodesjärvi sijaitsee Liesijärven vesistöalueella Kuru-Parkano tien pohjoispuolella lähellä Luoteen kylää. Valuma-alueella on metsän ja suon lisäksi hieman peltoa. Peruskartalla kyse on vielä rakentamattomasta pienestä järvestä. Vedet laskevat etelään Liesjärven suuntaan.

Veden laatu on tutkittu vain 11.12.1990. Happitilanne oli tuolloin hyvä, jopa parempi kuin luoteen suunnassa sijaitsevassa Luodejärvessä. Veden humusleima oli vahva, mutta ei ruskeimpien suovesien tasoa. Veden pH oli hapahkolla alueella tason oltua selvästi korkeampi kuin Luodejärvessä. Ravinnepitoisuudet olivat lievästi reheville vesille ominaisia.

Luodesjärvi on melko matala, pienehkö järvi, joka soveltuu veden laadultaan virkistyskäyttöön tyydyttävästi. Vesi on kuitenkin tummaa, mutta näkösyvyys on kuitenkin ollut lähes 1,5 m, kun se on ruskeimmissa humusjärvissä alle 1 m. Happamuuskaan ei ole kertaalleen suoritetun tutkimuksen mukaan ongelma, joskin ravun kannalta liikutaan kriittisellä alueella.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007