Musta-Soljanen

Laatuluokitusvälttävä
Peruskartta221304
Vesistöalue35.582 (Liesijoen alue)
Pinta-ala8.5 ha
Kokonaissyvyys   3.0 m
Tilavuus84 900 m3
Valuma-alue0.9 km2
Keskiviipymä128 vrk

Musta-Soljanen kuuluu Seitsemisen kansallispuiston Soljastensuon pohjoispuolella sijaitsevalla Soljastenkankaalla olevaan järviketjuun. Eli se saa vesiä oman valuma-alueen lisäksi Kirkas-Soljasesta (valuma-alue noin 0,25 km2) kokonaisvaluma-alueen ollessa noin 0,8-0,9 km2. Ojittamattomien suomaiden kyseessä ollessa tätä on vaikea tarkasti arvioida. Viimeksi mainittua ylempänä sijaitsevasta Saari-Soljasista (lähivaluma-alue noin 0,2 km2) ei ole selvää oja-yhteyttä mihinkään. Nimensä mukaisesti kyseessä on selvästi Kirkas-Soljasta tummempi vetinen suojärvi.

Veden laatu on tutkittu kolmasti. Tuloksista kahdet ovat jo vuodelta 1980 ja viimeisetkin jo vuodelta 1993. Vanhat happitulokset talvelta 1980 osoittavat tyydyttävää happitaloutta, sillä pinnassakin todettiin selvää happivajetta. Tämä on sinänsä tyypillinen ilmiö humusvesille. Musta-Soljasen vesi on siis tummaa, vaikkei humusleima olekaan voimakkaimpien suovesien tasoa. Kesällä veden väri on ollut 140 ja talvella 180-200. Veden pH on kuitenkin alhainen. Fosforitaso on lievästi reheville vesille ominainen, joskin alhaisimmillaan se on ollut varsin lähellä karuhkojen humusvesienkin tasoa. Typpitaso on ollut alhainen.

Musta-Soljasen virkistysarvo jää pelkästään veden laatua ajatellen lähelle välttävää humuksen runsauden ja happamuuden takia. On kuitenkin muistettava, että järven happamuus on paljolti luontaista ja järvi on osa Soljastensuolla olevaa kokonaisuutta, jossa myös luonto- ja maisema-arvoilla on merkitystä.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007