Onkilammi

Laatuluokitushuono
Peruskartta221302
Vesistöalue35.582 (Liesijoen alue)
Pinta-ala3.7 ha
Kokonaissyvyys   8.7 m
Tilavuus106 000 m3
Valuma-alue0.8 km2
Keskiviipymä182 vrk

Onkilammi sijaitsee Seitsemisen kansallispuistossa suovaltaisessa ympäristössä. Suot määräävät siten tämän varsin pienen lammen veden laadunkin.

Veden laadusta on tuloksia kolmelta vuosikymmeneltä eli vuosilta 1980, 1987 ja 2000. Happitilanne on ollut talvisin tyydyttävä, vaikka pohjalla on todettu hapettomuutta. Heinäkuun 2000 tulosten perusteella järvi kerrostuu kesäaikana voimakkaasti lämpötilan mukaan ja koko alusvesi voi olla loppukesällä hapetonta.

Suojärville ominaisesti humusta on runsaasti ja tähän liittyen veden pH on alhainen, kesälläkin vain hieman yli pH 5,0 ja talvella alle tämän tason. Fosforitaso on ollut korkea, myös 2000-luvulla (pintaveden kok.P 12.7.2000 75 µg/l). Selvää syytä tälle on vaikea jälki käteen esittää.

Onkilammen veden laatu on ollut vesistöjen virkistyskäytön kriteerien valossa huono korkeat fosforipitoisuudetkin huomioiden. Varsinaisia virkistyskäyttöpaineita järveen ei ilmeisesti kohdistukaan.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007