Poikelisjärvi

Laatuluokitustyydyttävä
Peruskartta221306
Vesistöalue35.578 (Vähä Mustajärven vesistöalue)
Pinta-ala50.9 ha
Kokonaissyvyys   6.6 m
Tilavuus1 120 000 m3
Valuma-alue29 km2
Keskiviipymä50 vrk

Poikelisjärvi on järviketjun Iso Mustajärvi – Poikelisjärvi – Heinuu – Vähä Mustajärvi toiseksi ylin allas. Reitti laskee idästä Aurejärven pohjoisosaan. Valuma-alue on laaja ja veden vaihtuvuus siksi nopeaa. Suuri osa Poikelisjärven vesistä on peräisin Iso Mustajärvestä. Poikelisjärvi on pinta-alaansa nähden melko matala, pitkänmuotoinen järvi.

Veden laatu on tutkittu kuudesti tulosten ollessa vuosilta 1977, 1978, 1981, 2000, 2004 ja 2017. Happitilanne on ollut tutkimusajankohtina verrattain hyvä, myös talvella 2017.

Veden humusleima on koko reitille tyypillisesti voimakas. Väriltään vesi on tumman ruskeaa ja veden happamuustaso (pH) on erittäin alhainen eikä puskurikykyä ole. Pintaveden (1 m) fosforitaso on ollut 1970- ja 1980-lukujen vaihteessa melko korkea, mutta 2000- ja 2010-lukujen talvituloksissa lievästi reheville vesille ominainen. Myös typpitaso on lievästi reheville humusvesille ominainen.

Poikelisjärvi soveltuu virkistysalueeksi sen kokokin huomioiden tyydyttävästi. Talvella 2000 mitattu fosforitaso jäi selvästi pienemmäksi kuin samanaikaisesti ylempänä olevan Iso Mustajärven puolella tehdyssä tutkimuksessa. Alempana vesistöä (Heinuu ja Vähä Mustajärvi) fosforitaso oli myös alhaisempi kuin Iso Mustajärvessä. Talvella 2017 tutkittiin vain Poikelisjärvi, jonka fosforitaso oli samaa luokkaa kuin aiemmin 2000-luvulla.

Lausunto tarkistettu 19.07.2017