Saari-Soljanen

Laatuluokitushyvä
Peruskartta221304
Vesistöalue35.582 (Liesijoen alue)
Pinta-ala3.1 ha
Kokonaissyvyys   5.3 m
Tilavuus54 400 m3
Valuma-alue0.2 km2
Keskiviipymä368 vrk

Saari-Soljanen kuuluu Seitsemisen kansallispuistossa Soljastenkankaiden tuntumassa sijaitseviin pienvesiin. Sillä ei kuitenkaan ole näkyvää ojayhteyttä alapuolisiin Kirkas-Soljaseen tai Musta-Soljaseen. Lähivaluma-alueen koko on jopa alle 0,2 km2. Tämä kattaa mm. karua mäntykangasta.

Veden laadusta on tuloksia ainakin aikaväliltä 1980-2006, mutta lämpötilakerrosteisuuden ajalta vain vuodelta 1980. Happitilanne oli tuolloisten tulosten mukaan melko hyvä. Loppukesällä happi oli kuitenkin pohjalta hyvin vähissä.

Veden humusleima tässä kankailla sijaitsevassa järvessä on vähäinen näkyen alhaisina CODMn-arvoina ja pieninä väriarvoina. Happamuudeltaan Saari-Soljanen kuuluu kuitenkin happamiin vesiin pH:n vuosien 1980-2006 vaihteluvälin ollessa 4,7-5,1. Kirkasvetisille, karuille järville tyypillisesti typpeä on ollut vähän. Samoin fosforia on vähän; pintaveden vuosien 1980-2006 vaihteluväli 5-11 µg/l.

Pitkäjärven veden laatu täyttää kirkkaana, värittömänä ja karuna vetenä ulkoisilta ominaisuuksiltaan hyvin virkistyskäytön kriteerit. Vesi on kuitenkin hapanta, minkä seurauksena ero erinomaiseen laatuluokkaan on selvä. Happamuudella on oma vaikutuksensa myös vesieliöstöön.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007