Talasjärvi

Laatuluokitusvälttävä
Peruskartta221401
Vesistöalue35.577 (Iso-Tervajärven vesistöalue)
Pinta-ala43.4 ha
Kokonaissyvyys   6.4 m
Tilavuus926 000 m3
Valuma-alue4 km2
Keskiviipymä298 vrk

Talasjärvi sijaitsee Kurun pohjoisosassa lähellä Virtain kaupungin rajaa. Se on yksi Iso Tervajärven vesistöalueen latvajärvistä. Sen pohjoispuolella sijaitsee Vapo Oy:n Talasnevan turvetuotantoalue, jonka vedet laskevat sen pohjoispään ohi Talasojaan, eivätkä ne siten kuormita Talasjärveä. Talasjärveä kuormittavia tekijöitä ovat lähinnä metsähoitotoimenpiteet (hakkuut ja mahdolliset lannoitukset). Leimaa-antava piirre Talasjärven valuma-alueelle ovatkin ojitetut suomaat.

Talasjärven tutkimustulokset ovat jo vanhoja ja vain talviajalta kuten asia on useiden muidenkin Kurun alueen järvien osalta. Happea on ollut vanhojen tulosten perusteella talven lopulla pohjallakin, joten happitilanne on pysynyt kohtalaisena. Pintavedessä todettu happivaje on humusvesille tyypillinen ilmiö. Järvi on kaikkiaan aika matala, mutta veden ollessa tummaa kerrosteisuutta saattaa esiintyä otollisissa oloissa kesälläkin.

Humuksen suuri määrä ja siihen liittyvä happamuus ovat suovesille luontainen ominaisuus tässäkin järvessä. Veden happamuudesta huolimatta Talasjärvi on ollut ainakin aiemmin hyvä pilkkijärvi eli kestävimmät lajit kuten ahven ja hauki tulevat toimeen tällaisissakin vesissä.

Päällysvedestä mitatut, luonnontasoon nähden yli kaksinkertaiset fosforipitoisuudet ovat osoittaneet merkittävää rehevöitymistä. Rehevyysongelmia (mm. limalevä) voi esiintyä myös kesäaikana.

Virkistyskäyttökohteena Talasjärvi on parhaimmillaan sen koko ja osin ovat rannat huomioiden tyydyttävää tasoa, vaikka pelkästään veden laadun perusteella se voidaan laskea välttäviin kohteisiin. Veden laatuluokkaa alentavat suuri humuksen määrä, happamuus ja rehevyys.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007