Teerijärvi

Laatuluokitusvälttävä
Peruskartta221306
Vesistöalue35.578 (Vähä Mustajärven vesistöalue)
Pinta-ala3.3 ha
Kokonaissyvyys   6.0 m
Tilavuus65 600 m3
Valuma-alue1.1 km2
Keskiviipymä77 vrk

Teerijärvi sijaitsee Aurejärven itäpuolella ollen yksi Vähä Mustajärven vesistöalueen latvajärvistä. Teerijärvestä vedet laskevat Teeriojaa pitkin Poikelisjärveen. Kyseessä on pienikokoinen suojärvi, joka on ollut aikoinaan myös Metsähallituksen virkistyskalastusjärvi.

Veden laatu on tutkittu 3.12.1985 ja 3.2.1987. Happitilanne on ollut näytteitä otettaessa kohtalainen, mutta on huomattava että vaje on vielä kasvanut ennen kevättä. Veden humusleima on ollut erittäin voimakas. Myös veden pH on suovesille tyypillisesti erittäin alhainen. Ravinnetaso on ollut 1980-luvun lopun talvituloksissa lievästi rehevälle vedelle ominainen.

Teerijärven virkistysarvo jää nykyisellään järven pieni koko sekä veden tumma väri ja alhainen näkösyvyyskin huomioiden lähinnä välttäväksi. Järven käyttö virkistyskalastuskohteenakin (istuta ja ongi) on lopetettu.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007