Vähä Seitsemisjärvi

Laatuluokitusvälttävä
Peruskartta221302
Vesistöalue35.582 (Liesijoen alue)
Pinta-ala15.8 ha
Kokonaissyvyys   1.1 m
Tilavuus57 800 m3
Valuma-alue5.8 km2
Keskiviipymä13 vrk

Vähä Seitsemisjärvi sijaitsee Seitsemisen kansallispuiston vieressä Seitsemisharjun kupeessa. Järven pohjoisranta rajoittuu Seitseminen nimiseen tilaan. Idästä siihen laskevat Iso Kivijärven vedet ja pohjoisesta pienikokoisen (2,5 ha) Venesjärven vedet. Järven länsirannalla on pari mökkiä.

Veden laatu on tutkittu vuosina 1979 ja 2002. Happitilanne on ollut (pinta)vedessä todettu vaje huomioiden tyydyttävä, mitä järven läpivirtausluonne luonnollisesti auttaa. Humusta on melko runsaasti, mutta veden pH ei ole ollut yhtä alhainen kuin happamammissa suojärvissä, joihin erona on myös hieman korkeampi, suolojen määrään liittyvä veden sähkönjohtavuus. Viimeisissä, marraskuun 2002 tuloksissa veden ravinnetaso oli selvästi kohonnut fosforitason oltua reheville vesille ominainen.

Matalan ja veden laadultaan heikentyneen Vähä Seitsemisjärven virkistyskelpoisuusluokka jää välttäväksi.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007