Ylinen Latvajärvi

Laatuluokitusvälttävä
Peruskartta221305
Vesistöalue35.583 (Liesijärven vesistöalue)
Pinta-ala9.2 ha
Kokonaissyvyys   3.0 m
Tilavuus92 400 m3
Valuma-alue9.1 km2
Keskiviipymä13 vrk

Ylinen Latvajärvi sijaitsee Kuru-Parkano tien pohjoispuolella Liesijärven valuma-alueella. Valuma-alue on kooltaan laaja, minkä seurauksena veden vaihtuvuus järvessä on hyvin nopeaa, keskimäärin vain kahden viikon luokkaa. Valuma-alueella on metsää, ojitettua suota ja pieniä peltotilkkuja, joten kyse ei ole luonnontilaisesta alueesta. Rannoille on rakennettu jokunen mökki. Vedet laskevat siitä edelleen Alainen Latvajärveen.

Veden laatu on tutkittu vain tammikuussa 1990. Talviajan happitalous tässä matalassa järvessä on näiden tulosten valossa korkeintaan tyydyttävää luokkaa pintavedessäkin havaittu selvä happivaje huomioiden. Veden humusleima on valuma-alueella olevien soiden takia voimakas. Veden pH oli hapahkolla alueella ja puskurikyky oli heikko. Kun lisäksi fosforitaso oli selvästi kohonnut, veden laatua heikentäviä tekijöitä on useita. Vedet kuormittavat edelleen alapuolista Alainen Latvajärveä, joka myös on ollut rehevä, vaikka vesien tumma väri voikin rajoittaakin levätuotantoa.

Käytettävissä olevien, ainoiden tulosten valossa Ylinen Latvajärven veden laatu on virkistyskäytön kriteerejä käytettäessä vain välttävä.

Lausunto tarkistettu 15.11.2007