Keihäsjärvi (35.528)

Laatuluokitushyvä
Peruskartta2124 02
Vesistöalue35.528 (Tavinojan va)
Pinta-ala6.0 ha
Kokonaissyvyys   10.0 m
Tilavuus202 000 m3
Valuma-alue0.6 km2
Keskiviipymä460 vrk

Keihäsjärvi sijaitsee Kyrösjärven itäpuolella Nisunperän kylästä länteen. Järven vedet laskevat Ta-vinojaa pitkin Viljakkalanselälle metsä- ja peltoalueiden läpi. Valuma-alue on pääosin metsäinen, rannan läheisyydessä on jonkin verran vapaa-ajan asutusta.

Keihäsjärven vedenlaatua on tutkittu talvella vuonna 2016.

Keihäsjärven vesi on peruslaadultaan lievästi ruskeaa humusvettä. Humusleima oli tutkittuna ajan-kohtana vahva. Veden sähkönjohtavuus on alhainen. Puskurikyky happamoitumista vastaan oli heikko ja vesi oli hapanta. Pintaveden pH oli vuoden 2016 maaliskuun alussa 5,5.

Valuma-aluetekijöiden vuoksi Keihäsjärveen ei kohdistu merkittävää kuormituspainetta. Järven rannoilla sijaitsevat mökit kuormittavat järveä vain vähäisesti ja ravinnetasoltaan järvi onkin karu. Typpipitoisuus oli niin ikään alle luonnontason, kun huomioidaan humuksen runsaus. Happitilanne oli tutkittuna ajankohtana kokonaisuutena hyvä. Hapen kyllästysaste oli pintavedessä 73 %. Pohjan lähellä happea oli myös hyvin jäljellä.

Keihäsjärvi soveltuu virkistyskäyttöön hyvin. Vedenlaatua heikentävät veden happamuus ja humuspitoisuus.

Lausunto tarkistettu 25.07.2016